fbpx

Följ oss på:

Öppettider i supporten: måndag-torsdag 09:00-16:00, fredag 08:00-16.00.

Nytt og Oppdatert

Nytt og Oppdatert

I den senere tid har det vært mange nye funksjoner og oppdateringer i Bitnet. Nedenfor kan du lese om disse eller se videoen der Jostein forteller om funksjonene.


Folkeregisteret nå integrert i Bitnet!

Folkeregisteret omfatter nøkkelopplysninger om alle personer som er eller har vært bosatt i Norge. Ved å søke opp personen fra Bitnet fylles andre personopplysninger ut automatisk. Funksjonen sparer tid og reduserer risikoen for skrivefeil.

En kan gjøre oppslag i folkeregisteret på fire steder i Bitnet:

  • Oppdragsveiledningen, avdøde-steget
  • Oppdragsveiledningen, kunde-steget
  • Oppdrag, avdøde
  • Oppdrag, bestiller

Aktivere Folkeregisteret i Bitnet (administrator):
I denne manualen kan du lese hvordan du aktiverer integrasjonen og deretter bruker søkefunksjonen i Bitnet. Der kan du også lese hva som kreves for å kunne søke i Folkeregisteret.

Net Promoter Score (NPS)

Forbedret utforming av utsendt e-post og skjema sendt ut til kunden. Byrået kan selv justere hva som skal stå i e-posten.

Juster e-postmal for NPS (NPS Admin):
Gå til menyen i Bitnet og velg NPS>Admin E-postmall.

Kalender og beredskap

 

Som standard vises all beredskap for alle ansatte i kalenderen. I venstre kalendervisning, under overskriften «Visningsalternativer», kan du velge å fjerne haken i boksen «Beredskap og fravær ignorerer filter». Da vises kun tilgjengeligheten til valgt personell.

To ansvarlige for ett gravferdsoppdrag

Nå kan du legge til «Ansvarlig 2» i oppgaven. Det er da synlig i kalenderen og på startsiden at saker har «Ansvarlig 1» og «Ansvarlig 2».

Aktiver to ansvarlige for gravferdsoppdrag:
Ta kontakt med vår support for å aktivere dette hos byrået.

Forberedelsestid

Nå kan du velge å legge til forberedelsestid automatisk før hver begravelsesseremoni i kalenderen. Som standard er forberedelsestiden satt til 90 minutter, kontakt vår support hvis du ønsker å korrigere denne tiden for hele byrået. Har du to ansvarlige kan du som standard velge ulike tidspunkt for «Ansvarlig 1» og «Ansvarlig 2».

Ønsker du at forberedelsestidspunktet skal vises i kalenderen for et gammelt oppdrag – gå inn i oppdraget og klikk på lagre-knappen, nå vises en forberedelsestid før begravelsesseremonien.

Dersom det ikke velges representant eller bil i oppgaven, vises ingen forberedelsestid. Dersom det kun velges én bil men ingen representant, faller forberedelsestiden på oppdragsansvarlig.

Aktiver forberedelsestid (administrator):
Gå til Bitnet-menyen og velg Administrasjon>Bitnet funksjoner. Rull ned og kryss av for «Forberedelsestid for begravelser». Administratoren må da legge til to nye kalendertyper ved å gå til menyen og velge Administrasjon>Administrasjon. Blant fanene øverst velger du «Oppdragstype» og klikker deretter på knappen «Legg til ny kalendertype». Legg til to nye kalendertyper med hvilket som helst navn (eks. Forberedelsestid 1 og Forberedelsestid 2 og lagre. Gå nå til nedtrekkslisten til høyre for de nye kalendertypene og velg «Forberedelsestid begr. 1» på den ene og «Forberedelsestid begr. 2» på den andre. Forberedelsestid 1 gjelder for representant 1 og forberedelsestid 2 for representant 2.

Forbedringer når tjenesteleverandører har strømbrudd

Bitnet påvirkes ikke i samme grad dersom en leverandør har driftsforstyrrelser.

Ny visning i kalenderen for biler

Har byrået mange biler på byrået og ønsker du å få oversikt over når bilene er ledige eller reservert? Nå har vi laget en visning som er perfekt for dette formålet. I denne visningen får hver bil sin egen spalte hvor du tydelig kan se når det er booket et arrangement på bilen. Du kan velge å se 1-7 dager om gangen og bla frem og tilbake mellom ulike dager ved å bruke pilene i kalenderoverskriften.

Transporter på undergruppenivå

 

Noen byråer har flere undergrupper og en lang transportliste som gjerne skulle vært mer håndterlig. Det kan da være ønskelig å vise transporter på undergruppenivå for å unngå å se gamle transporter som ikke lenger brukes, men kun står igjen for historikk i arkiverte saker. I oppdraget kan du se hvilken undergruppe transporten tilhører.

Aktiver transporter på undergruppenivå (administrator):
Gå til Bitnet-menyen og velg Administrasjon>Bitnet funksjoner. Rull ned og merk av for «Transporter på undergruppenivå».

MERK FØLGENDE! Når denne er aktivert er det viktig å gjøre følgende endringer i administrasjonen (ellers vises ingen transporter som valgbare):

Gå til menyen i Bitnet og velg Administrasjon>Administrasjon, blant fanene øverst velg «Transporter». Gjør deretter følgende trinn:

  1. Fjern merket for «Kun gjeldende undergruppe»
  2. Klikk på en transport som skal være aktiv.
  3. I den øverste rullegardinlisten «Undergruppe», velg undergruppen. Sjekk også at riktig artikkel er koblet til i rullegardinlisten «Koppla till trpartikel».
  4. Klikk på knappen «Oppdatere».

Gjenta trinn 1-4 på alle transporter som skal være aktive for undergruppen.

Hvis du er usikker på hvordan du gjør dette, ta kontakt med vår support så hjelper vi deg.

Ytelsesforbedring i fakturafanen

 

Det er nå mye raskere å laste inn artikler under Økonomi>Fakturering

Forbedret e-signatur

 

Forbedret e-signaturformatering når du sender e-post fra Bitnet. Nå kan du vise en logo i signaturen din.

Juster e-postsignaturen din:
Du justerer e-postsignaturen din under Administrasjon>Administrasjon. Blant fanene øverst velger du «Mine detaljer» og klikker deretter på knappen «Endre e-postsignatur».

Ny versjon av appen

– Oppdatert hvordan nye forsendelser legges inn og hvordan personnummer håndteres.

– Ny tekstredigerer i notatboksen (fungerer nå på samme måte som Bitnet i nettleseren).

– Andre feilrettinger og tekniske forbedringer.

Oppdater appen:
Hvis du har automatiske oppdateringer for appene dine, trenger du ikke gjøre noe. Ellers går du inn på hvor du vanligvis oppdaterer appene dine og oppdaterer Bitnet-appen.


Har du spørsmål er du alltid velkommen til å kontakte vår support på support@bitnet.nu eller +4619-760 22 60. God påske!

Vennlig hilsen, Teamet på Bitnet