Nu skapas annonsakt automatiskt i Timecut

by

Nu skapas annonsakt automatiskt i Timecut

by admin

by admin

 

När du registrerar ett ärende i Bitnet skapar vi nu automatiskt en annonsakt i Timecut, på detta sätt slipper vi problemen med tappade kopplingar till annonser och dubbla akter i Timecut. Om en annonsakt finns skapad sedan tidigare i Timecut så kan ni i slutet av ärendeguiden i Bitnet koppla ihop ärendet i Bitnet med annonsakten.

För mer information kontakta:
Kristofer Nannini på Timecut kristofer.nannini@timecut.se
eller Max Scheibenpflug på Bitnet max@bitnet.nu.

Top
Facebook