Bitnet 2.0

by

Bitnet 2.0

by admin

by admin

Vår målsättning med 2.0 är att skapa ett mer lättjobbat och intuitivt system. Vi behåller det bästa och förändrar det som vi fått feedback på från användarna vad som behöver förbättras. Vi skall byta ut gammal layout och skapa ett gränssnitt med färre klick och färre flikar. Vi bygger Bitnet i moduler för att kunna uppdatera modulerna var för sig.
Bitnet 2.0 kommer successivt implementeras och användaren kommer att upptäcka nyheter och förbättringar löpande och vi räknar med att ha den första versionen klar under Q1 2018.
Sökfältet blir mer centralt med förbättrad sökfunktion. Fälthanteraren är ett helt fristående, ”flytande” fönster kopplat till respektive flik i Bitnet. Här kan byrån lägga övriga, egna fält som inte finns som standard som hör ihop med respektive flik – ersätter på sätt och vis Övrigt-fliken. I fälthanteraren kan du också se fakturainformationen vart du än befinner dig i systemet.
”Mallar” kan skapas för olika typer av ärenden som läggs in i systemet. Mallarna kan användas för att lägga in tex. transporter, artiklar och varningar som ni vill ha med vid ett speciellt typ av ärende. Detta underlättar och snabbar upp registreringen. Guiden utvecklas så att informationen kan presenteras för kunden på skärm vid kundmötet.
Detta är några av de nyheter som kommer att finnas i Bitnet 2.0. Vi informerar löpande.
Top
Facebook