fbpx

Följ oss på:

Öppettider i supporten: måndag-torsdag 09:00-16:00, fredag 08:00-16.00.

Rumsbokning i kalendern

I samband med lanseringen av den nya mötesbokaren i BO släppte vi även funktionen att kunna göra rum bokningsbara i kalendern. Den här funktionen kan användas oavsett om ni är anslutna till BO eller inte.

Kom igång – administratör
  • Aktivera funktionen genom att gå in på Administration > Bitnetfunktioner scrolla ner till Besöksrum och slå på strömbrytaren
  • Gå in under Administration > Administration > Besöksrum
  • Lägg till era besöksrum under respektive kontor och ge dessa ett namn och en förkortning
  • När detta sen är klart är ni redo för att boka rummen i kalendern.

Rumsbokning i kalendern

När du lägger till en händelse manuellt i kalenden kan du under plats välja vilket rum du vill boka. Om det skulle vara upptaget kommer symbolen vid rummet bli orange. Var uppmärksam på denna för det är fortfarande möjligt att boka rummet även om det blir en dubbelbokning. Detta gäller även när du bokar en person eller ett fordon.

För att enkelt se vilka rum som är bokade när så kan du klicka på knappen Rum högst upp i kalendern.