Följ oss på:

Nya seder kräver nya verktyg

Nya seder kräver nya verktyg

Det är ett välkänt faktum att det är mer komplicerat att planera en begravning idag än för tio år sedan. Tidigare var det mycket osannolikt att den avlidne kremerades innan ceremonin och samtidigt hade en akt med urna, något som idag är vanligt förekommande. Just nu utvecklar Bitnet därför ett helt nytt begravningsflöde, från att vara ett statiskt val till att istället bli ett dynamiskt flöde. Det nya begravningsflödet utgår från vad som händer med kroppen innan, under och efter ceremonin.

Flödet kommer inte att låsa er till de ceremoniformer som idag är vanliga utan är anpassat efter branschens nya behov och krav på flexibilitet.

Vi berättar mer om det nya begravningsflödet på SBF:s kongress i Umeå 8-10 maj .