fbpx

Följ oss på:

Nu distribuerar Cancerfonden gåvobevis via Min Gåva

Cancerfonden har inlett ett samarbete med oss för att distribuera gåvobevisen digitalt. Detta för att värna om miljön och samtidigt säkra snabb och säker leverans utan förseningar då posten nu delar ut varannan dag på de flesta platser. Gåvobevisen kommer därmed att nås direkt inne i ärendet i Bitnet. Ni på byrån får en samlad överblick och en förenklad gåvohantering när ni exempelvis ska ta ut gåvolistor eller visa bildspelet. Den gemensamma målsättningen tillsammans med Cancerfonden är att leverera och distribuera gåvobevisen på ett hållbart sätt som minskar miljöpåverkan.