fbpx

Følg oss på:

Åpningstider i supporten: mandag-torsdag 09:00-16:00, fredag 08:00-16:00.

Rombooking i kalenderen

I forbindelse med lanseringen av den nye møtebokeren i BO ga vi også ut funksjonen å kunne gjøre rom som kan bookes i kalenderen. Denne funksjonen kan brukes uavhengig av om du er koblet til BO eller ikke.

Kom i gang – administrator
  • Aktiver funksjonen ved å gå inn på Administrasjon > Bitnetfunksjoner, scroll ned til Besøksrom og skru på strømbryteren
  • Gå inn under Administrasjon > Administrasjon > Besøksrom
  • Legg til ditt besøksrom under respektive kontor og gi dem et navn og en forkortelse
  • Når dette er ferdig, er dere klare til å booke rom i kalenderen.

Rombooking i kalenderen

Når du legger til en hendelse manuelt i kalenderen, kan du under plass velge hvilket rom du vil booke. Skulle det være opptatt, vil symbolet ved rommet bli oransje. Vær oppmerksom på dette, da det fremdeles er mulig å booke rommet selv om det blir en dobbelbooking. Det samme gjelder når du booker en person eller et kjøretøy.

For at du lett skal kunne se hvilke rom som er booket og når, kan du klikke på knappen Rom øverst i kalenderen.