GDPR

  Nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR innebär nya och hårdare krav på hantering av personuppgifter och nya rutiner krävs för säker hantering av register. Den grundläggande regeln är att inte samla in mer information än vad som behövs, inte ha kvar informationen längre än nödvändigt och inte använda uppgifterna till något annat än vad som var syftet när de samlades in.

GDPR

  Nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR innebär nya och hårdare krav på hantering av personuppgifter och nya rutiner krävs för säker hantering av register. Den grundläggande regeln är att inte samla in mer information än vad som behövs, inte ha kvar informationen längre än nödvändigt och inte använda uppgifterna till något annat än vad som var syftet när de samlades in.
by admin

I begravningsbranschen berör det i första hand gästerna på begravningen men även personal i adressregistren. Gåvogivare faller under Finansinspektionens regler. Begravningskunden faller under bokföringslagen och gällande juridik så krävs registrering av personuppgifter för att kunna genomföra juridiska ärenden enligt de regler som gäller.

Ni ansvarar som byrå för personuppgifterna ni lägger in och vi lagrar dom hos oss. Detta gör att vi blir ert biträde, vi kommer att skriva ett biträdesavtal med varje byrå som använder Bitnet.

Använd vår e-anmälan för att ta emot gästanmälningar till minnesstunder, kontakta oss så att ni får länken upplagd på er hemsida. Där läggs också en ruta där personen godkänner att vi registrerar uppgifterna.

Undvik att spara känsliga personuppgifter lokalt i era mailkorgar och datorer, låt uppgifterna stanna i Bitnet. Vi anonymiserar listor som mailas från Bitnet till tex. catering-firmor och minneslokaler. Vi kommer också att radera dessa anmälningslistor efter en viss tid enligt det nya reglerna.

Logga ut ur Bitnet och era datorer (även appen) för att undvika ”incidenter” som Datainspektionen kallar det när personuppgifter ”läcker” ut från företag.

Top
Facebook