fbpx

Följ oss på:

Bitnet och Timecut köper Begravningsbyrån Online

2019-02-07

Timecut Funeral AB och Bitnet (Sveriges begravningsbyråers IT AB) köper
Begravningsbyrån Online (BO) av SBF. Övertagandet sker den 1 mars 2019.
Timecut och Bitnet bildar i samband med detta ett nytt bolag som de kommer att äga
och driva tillsammans – Intergrain AB. BO innehåller ett paket av digitala tjänster som
SBF grundat och drivit med stor framgång. De digitala tjänsterna omfattar rättigheter,
kod och kundavtal kopplat till BO, WebbAppen och den tillhörande resursdatabasen
”Silot”.

BO kommer att bli flaggskeppet för Intergrain AB där fokus kommer att ligga på ökade
möjligheter och förtjänster för begravningsbyrån. Det kommer att bli en kortare och
smidigare process för slutkunden att använda sig av tjänsten.

I steg 1 kommer BO integreras med Bitnets affärssystem och kopplas ihop med befintlig
kalenderfunktion och ärendeguide. Integreringen kommer att ske under det andra kvartalet
2019.

I steg 2 släpps övriga affärssystem in via ett öppet API vilket har varit ett krav från SBF för att
genomföra affären.

I steg 3 erbjuds förenklad bildhantering, prisuppdatering och ett gemensamt artikelregister i
”Silot”. Det kommer att erbjudas ett uppdaterat och smidigare administrationsgränssnitt,
tillsammans med en ny design. Det kommer att finnas stora möjligheter för byrån att korta
ner ledtiden.

Från 1 mars integreras en ny betalningsmodell i Timecuts tjänster. De extra kostnader som
uppstår i och med utvecklingen av BO kommer att debiteras av slutkunden. Kostnaden läggs
på i samband med produktioner av andra produkter via Timecuts system Taps. Priset
kommer att höjas till 25 kronor per byråuppdrag, en nödvändighet för att utveckla och
förbättra tjänsten vidare.

Ägandeskiftet är positivt för alla inblandade parter. SBF säljer en redan framgångsrik
verksamhet med vidareutveckling och drift till två leverantörer som har stor expertis inom
området. Timecut och Bitnets utökade samarbete ger utrymme och resurser för
vidareutveckling av dessa tjänster som gynnar befintliga kunder, nya kunder och partners.

Timecut och Bitnet har idag ett väl fungerade samarbete där båda parterna har stora digitala
kunskaper och framgångsrika tjänster sedan tidigare. Båda bolagen har sedan tidigare varit
involverade i utformningen av BO’s tjänster – Timecut har på uppdrag av SBF utvecklat, driftat
och tagit hand om supporten för BO. Bitnet har via ”Planera begravningen” haft god insyn i
projekten och varit ett värdefullt bollplank för både förbundet och Timecut i utvecklingen av
tjänsterna.

Vi ser fram emot att ge en närmare presentation av denna spännande satsning när vi
besöker er eller när vi ses på kongressen i Stockholm 10-13 maj. Under kongressen kommer
Timecut, Bitnet, Memoriam och Intergrain att ha en gemensam monter.

Väl mött
Niklas Lundell, VD Timecut och Håkan Hallmén, VD Bitnet