fbpx

Följ oss på:

Öppettider i supporten: måndag-torsdag 09:00-16:00, fredag 08:00-16.00.

Bitnet har fått ny ägare i Legatech

Pressmeddelande

Bitnet har fått ny ägare i Legatech Group, ett bolag kontrollerat av Aeternum Capital AS. 
Bolaget har sedan tidigare förvärvat Timecut, Adstate och Baldris. 

Bitnet kommer att drivas vidare i sitt varumärke, med samma organisation som idag och 
ledningen i Bitnet har investerat i verksamheten genom moderbolaget Legatech. 

Affärssystemet Bitnet, Timecut och Adstate har arbetat med- och kompletterat varandra i 
digitaliseringen av den svenska och norska begravningsbyråbranschen i snart 20 år. 
Bitnets strategi har alltid varit att erbjuda branschen ett öppet affärssystem som alla kan 
dra nytta av. Ett samarbete med Timecut, Adstate och andra aktörer i leverantörsledet har alltid 
varit av hög prioritet. Affären Bitnet i Legatech Group känns därför väldigt naturlig. 
Bitnet kommer att bidra mycket till morgondagens ”One stop shop” lösning för begravningsbyråer i 
Skandinavien och vidare. 

Bolagen kommer fortsatt att erbjuda exklusiva kund- och branschspecifika lösningar. 
Det kommer att vara viktigt i alla kund- och partnerrelationer! 

 • Aeternum är en långsiktig investeringsfond med fokus på högkvalitativa företag i Norden 
 • Legatech investerar i företag som digitaliserar begravningsbranschen 
 • Ledningen kommer att kvarstå i sina roller och vara delägare i Bitnet genom Legatech Holding. 
  Ledningen har stor tro på den nya, gemensamme satsningen mot nya digitala tjänster och 
  geografiska marknader.  
 • Legatechs ambition är att stärka företagen ytterligare för att tillgodose kundernas 
  ständigt ökande krav och bli ännu bättre rustade för framtiden. Detta ska ske genom att 
  vidareutveckla de tjänster företagen erbjuder idag med ökad bredd och snabbare 
  produktutveckling för att skapa ännu bättre kundupplevelser. 

För mer information eller kommentarer, kontakta: 
Håkan Hallmén 
VD Bitnet 
hakan@bitnet.nu