fbpx

Följ oss på:

Årssummering 2021 och framåtblick mot ett spännande 2022

Tack för detta år önskar vi på Bitnet!

2021 börjar lida mot sitt slut och när vi summerar året ser vi ett år där vi lanserat flera nya funktioner. Det är vi stolta över och ser samtidigt mycket fram emot 2022 där vi kommer att börja utveckla nästa generations Bitnet.

Läs vidare nedan om de stora funktionerna vi lanserat under året, kanske är det något som du missat?


SPAR personsök nu i hela Bitnet och Bitnet Juridik

Tidigare har ni kunnat använda Statens Personadressregister (SPAR) när ni lägger in uppgifter om den avlidne i ett ärende. Nu kan ni även använda denna sökning när ni lägger in anhöriga i ett begravningsärende eller en dödsbodelägare i ett juridikärende. En funktion som kommer spara en hel del tid och minska risken för fel i era ärenden.

Visar tilltalsnamnet

En ny funktion i SPAR-integrationen är att den plockar ut tilltalsnamnet på personen. På den avlidne visas det genom att tilltalsnamnet står med versaler. När det gäller anhöriga och dödsbodelägare visas endast tilltalsnamnet.


Verified för e-signering

Tillsammans med Verified har vi utvecklat en funktion där du kan skicka dokument för signering eller godkännande direkt från Bitnet. I Bitnet kan du välja en utskrift och skicka den till en eller flera mottagare för signering. Du kan även se statusen direkt i Bitnet på de dokument du skickat och vilka som blivit signerade. Det här ger dig och byrån ett smidigt och proffsigt verktyg som kan användas både på plats i mötet och på distans. Enligt Verified är 80% av dokumenten är påskrivna inom 24 timmar.

Läs mer om e-signering och teckna avtal


Digital gåvomottagare

Digital gåvomottagare är en funktion som vi lanserade förra hösten och vi har under året slagit på denna för alla ärenden. Vi justerade även vår provisionsmodell och nu får ni även provision för de gåvor som hanteras digitalt. Allt för att få en säker och trygg leverans av gåvobevis och samtidigt bli ett mer hållbart företag. 

Läs mer om digital gåvomottagare


Unikt samarbete med Cancerfonden

Cancerfonden har inlett ett samarbete med oss för att distribuera gåvobevisen digitalt. Detta för att värna om miljön och samtidigt säkra snabb och säker leverans utan förseningar då posten nu delar ut varannan dag på de flesta platser. Gåvobevisen kommer därmed att nås direkt inne i ärendet i Bitnet. Ni på byrån får en samlad överblick och en förenklad gåvohantering när ni exempelvis ska ta ut gåvolistor eller visa bildspelet. Den gemensamma målsättningen tillsammans med Cancerfonden är att leverera och distribuera gåvobevisen på ett hållbart sätt som minskar miljöpåverkan.


Integration mot Reco för kundomdömen

Kopplingen mot Reco har uppdaterats och fungerar nu även för juridikärenden. Tidigare fungerade den endast för begravningsärenden.

Läs mer om Reco och teckna avtal


Ny bättre och smartare mötesbokare

Tjänsten Boka Online har blivit uppdaterad med en ny mötesbokare. Där kan era kunder enkelt se vilka tider som är tillgängliga för det ärende de vill boka.

Läs mer om mötesbokaren