Vi erbjuder moderna, webbaserade tjänster för begravningsbranschen.

Om Bitnet

Vi erbjuder moderna, webbaserade tjänster för begravningsbranschen.

Om Bitnet

by admin
VÅR AFFÄRSIDÈ

Bitnets affärsidé är att erbjuda moderna, webbaserade tjänster för begravningsbranschen. Bitnets tjänster frigör mer tid för kunden och hjälper begravningsbyrån att i det dagliga arbetet bli mer kundorienterad och ge en bättre service till slutkunden.

Sveriges Begravningsbyråers IT AB (Bitnet) har sedan 2005 levererat webbaserade tjänster för begravningsbranschen. I våra system registreras ca 40 000 begravnings- och juridikuppdrag och 95 000 minnesgåvor per år, fördelat på 260 kontor och ca 1000 användare. Bitnet utvecklas av och med branschen. Vi arbetar i nära dialog med användare, kollegor och leverantörer i branschen som styr hur vi utvecklar våra tjänster vidare.

Kundnytta
Branschfokus
Dynamiskt
Innovativt
Arbetsglädje
Lönsamhet

Max Scheibenpflug
Håkan Hallmén
Ramtin Aslani
Evelina Gunnarsson
Mats Sandvall
Ellen Nord Skogh
Sarah Wallgren
Nellie Källbom
Otto Tuvesson
Nils-Inge Isaksson
Sara Nilsson

Top
Facebook