Vi erbjuder moderna, webbaserade tjänster för begravningsbranschen.

Om Bitnet

Vi erbjuder moderna, webbaserade tjänster för begravningsbranschen.

Om Bitnet

by admin
VÅR AFFÄRSIDÈ

Bitnets affärsidé är att erbjuda moderna, webbaserade tjänster för begravningsbranschen. Bitnets tjänster skall frigöra mer tid för kunden och hjälpa begravningsbyrån att i det dagliga arbetet bli mer kundorienterad och ge en bättre service till slutkunden.

Sveriges Begravningsbyråers IT AB (Bitnet) har sedan 2005 levererat webbaserade tjänster för begravningsbranschen. I våra system registreras ca 40 000 begravnings- och juridikuppdrag och 75 000 minnesgåvor per år, fördelat på 260 kontor och ca 1000 användare. Bitnet.se utvecklas av och med branschen. Vi arbetar i nära dialog med användare, kollegor och leverantörer i branschen som styr hur vi utvecklar systemet vidare.

Kundnytta
Branschfokus
Dynamiskt
Innovativt
Arbetsglädje
Lönsamhet

Max Scheibenpflug – Kundansvarig
Mats Sandvall – Applikationsansvarig
Håkan Hallmén – VD
Ramtin Aslani – Utvecklingsansvarig
Ellen Nord Skogh – Supportansvarig
Älske Sandvall – Minnesgåvor
Otto Tuvesson – Utveckling
Anna Johansson – Ekonomi/administration

Top